Overzicht samenhang beheeraspecten. Een onderschatte tak van sport.

Veel artikelen gaan over techniek / infrastructuur. Maar techniek moet beheerd worden. Het is een lastige en ingewikkelde taak. Vaak een onderschatte taak. Wat komt er zoal kijken bij het beheer. Hier in dit artikel worden vele aspecten kort aangestipt die met het beheer te maken hebben. De conclusie is dat beheer onder invloed stat … Continue reading Overzicht samenhang beheeraspecten. Een onderschatte tak van sport.

Advertisements