Data centre of today & future


associate-of-isc (small)  Herman  Rensink – Datacenter & Cloud Architect / CISSP

Demand for ICT

Een datacenter (DC) kent veel dynamiek waarin behoorlijk wat innovaties en migraties plaatsvinden. Het motto van tegenwoordig is “snel leveren” maar dat moet wel tegelijkertijd tegen lagere kosten, met minder personeel en tegen hogere eisen (zero down time en oneindige capaciteit). Dit allemaal onder druk van de maatschappij en organisaties die steeds meer afhankelijker zijn geworden van de ICT en daarom meer verlangen van de “ICT”. Maar tegelijkertijd wensen zij te beschikken over meer keuzes en consumeert zij alles sneller.

De DC is een knooppunt waarin alles samen komt van techniek, processen en organisatie en kent diverse leveringsmodellen van Private – tot en met Public om aan de vraag, in al zijn verscheidenheid, te voldoen.

Organic growth

Als antwoord op enorme vraag introduceert de ICT-leverancier steeds nieuwe technologieën met een kortere economische levensduur en ieder met zijn eigen standaards. Een DC van tegenwoordig bevat allerlei geografisch gespreide en verschillende type netwerken waaraan talloze (mobiele) apparatuur gekoppeld worden en bevat talloze (overlappende) oplossingen. Hoe goed ook de intentie is om snel nieuwe technologieën in te voeren, kan dit leiden tot wildgroei en onbeheersbaarheid. Zeker wanneer de infrastructuur als eilanden c.q. silo’s blijven bestaan en beheerd worden, waarbij weinig aandacht is voor het afvloeien van verouderde techniek (exit-strategie) en alleen maar oog heeft voor haar eigen deel van de infrastructuur.

Technology change

Aan een DC van tegenwoordig en de toekomst stelt men andere eisen dan aan DC’s van een aantal jaren geleden.  Een DC die snel kan schakelen zonder dat de techniek c.q. infrastructuur een bottleneck is. Het logistieke proces binnen een DC, het continue leveren van data en diensten, wordt uitermate belangrijk. Deployment en provisioning, software defined datacenter (virtualisatie van compute, netwerken en opslag), workload shifting, policy driven en VM-centric infrastructuur, containerization, converged infrastructure, appliances, network function virtualization, hardening, segmentatie en partitionering zijn slechts een aantal begrippen die van toepassing zijn op de huidige DC’s.

Vanwege dit oprukkend technologisch geweld dient de DC-specialist te blijven investeren in zijn vakgebied en trends te blijven volgen. Maar daarnaast zal hij een algemeen inzicht moeten verkrijgen van de samenhang tussen techniek, processen en organisatie om sub optimalisatie te vermijden. En hij zal een natuurlijke interesse moeten hebben voor alles wat om hem heen gebeurt.

ICT professional & change

Dat stelt hoge eisen aan de inzetbaarheid van de specialist en vooral aan zijn skills om samen te werken met andere disciplines en de anderen te begrijpen. De vele veranderingen in DC’s stelt bijzondere eisen aan de veranderingsgezindheid van de specialist. Uiteraard moet de “ICT doordraaien” maar hij dient te begrijpen dat veranderingen eenmaal nodig zijn in een omgeving waarin zeer veel gebeurd en dat verandering een beangrijk mechanisme is om de vraag bij te houden.

Sleutelwoorden: exit-strategie, veranderingsgezindheid, converged infrastructuur, logistiek proces, hoge

Lees ook over: Ontwikkelingen op het vlak van Datacenters en Cloud of De toekomst van datacenters en workloadmanagement

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s