Virtuele replicatie


Virtuele replicatie is een techniek waarbij de storagereplicatie vervangen wordt door een hypervisorgestuurde virtuele replicatie. Telkens als een schrijfactie geïnitieerd wordt vanuit de virtuele machine op een hypervisor in een datacenter vindt er bijna gelijktijdig een schrijfactie plaats op de storage in een ander datacenter ergens in de wereld. Deze revolutionaire virtuele replicatietechniek biedt nieuwe mogelijkheden. Deze zijn:

  1. De storagelaag is niet meer sturend maar dat is de hypervisorlaag wat betreft replicatie. Hierdoor is er een directe koppeling gelegd tussen virtuele machine en dataopslag van deze VM. Dit wordt ook wel VM-centric approach genoemd.
  2. De storageoplossing in het ene datacenter hoeft niet meer hetzelfde te zijn als de storageoplossing in het andere datacenter.
  3. De afstandslimiet wordt opgeheven voor het repliceren van data.

Als gevolg van deze vernieuwingen van de replicatie is het mogelijk om snel, gemakkelijk en op flexibele wijze een disaster recovery en business continuity op te zetten en uit te voeren. Dat komt omdat virtuele machines en data altijd in “sync” zijn en de opslag is bestandgeoriënteerd in plaats van blocksize c.q. LUN georiënteerd.

Verder kan door virtuele replicatie (VR) aanzienlijk bespaard worden op hardware en software in de storagelaag in het uitwijkcentrum. VR kan repliceren tussen Netapp of 3par van HP naar een NAS in een ander datacenter. Ook kan bespaard worden op de softwarelicenties die vaak gekoppeld zijn aan een (propiertary) storageoplossing zoals backup en maken van snapshots.

VR maakt het mogelijk dat data over de hele wereld gerepliceerd kan worden. Dat heet ook Georeplicatie..Dat komt als eenmaal de productiestatus is bereikt van een VM-host, alleen nog maar daarna de wijzigingen worden gerepliceerd.

Virtuele replicatie speelt daarmee goed in op:

  1. Disaster recovery en business continuity.
  2. Migreren van VM’s naar een andere locatie, andere storageomgeving, andere provider of zelfs andere hypervisor.
  3. SDDC, software defined datacenter.
Advertisements