Infrastructuureilanden in een datacenter


 

herman Herman  Rensink – Datacenter & Cloud Architect / CISSP

Datacenters vragen om een ontwerp en bouw van infrastructuren die tegemoet komt aan de vraag naar meer flexibiliteit, verminderen van risico’s, verhogen operationele efficiency, makkelijker opschalen capaciteit, verhogen voorspelbaarheid en dit alles met minder personeel.

Deze vraag is uiteraard gerechtvaardigd maar je ziet in de datacenters nog steeds dat de aangebrachte oplossingen in de infrastructuur haaks staan op de bedrijfsbehoeften. Dit ondanks dat diezelfde oplossingen claimen tegemoet te komen aan de voornoemde bedrijfsbehoeften.

Hyperconverged infrastructure overview 6 pages
The advantages of a VM-Centric infrastructure

De reden dat oplossingen niet goed aansluiten op de behoeften van de datacenters is omdat de oplossingen vanuit specialisme bedacht zijn. Dus vanuit server-, opslag- of netwerkgedachte. Hierdoor ontstaan infrastructuureilanden die moeizaam te ontsluiten en onderhouden zijn.  Denk hierbij aan het aansturen van allerlei leveranciers en specialisten, het onvolledig benutten van de capaciteit, het creëren van bottlenecks, het configureren van allerlei apparatuurgerichte policies, het patchen en upgraden van software van delen van de infrastructuur, enzovoorts. Direct gevolg is onnodig hoge investeringen in hardware en hoge operationele kosten. Daarbij moet alles met veel kennis ondersteund worden en zijn (grote) veranderingen lastig door te voeren.Een ongewenste situatie.

Gelukkig onderkent men deze problematiek en introduceert men (hyper) converged infrastructuren met een VM-centric benadering.

Advertisements