OpenStack


openstack-logo512OpenStack is een open-source oplossing voor het bouwen van een Cloudoplossing (Private of Public). Deze oplossing is een aantal jaar geleden door een gezamenlijk project van Nasa en Rackspace Hosting tot stand gekomen. OpenStack is specifiek bedoeld voor de IAAS (Infrastructure as a service). Doelstelling van deze softwareoplossing is dat op heel eenvoudige en snelle wijze de onderliggende infrastructuur,bestaande uit vele componenten met betrekking tot Compute, Networking en Storage, aangeboden kan worden aan de bovenliggende diensten. Via een webbased frontend (Horizon) bewaakt en managed OpenStack de hele infrastructuur. Belangrijk is dat leveranciers en ontwikkelaars van deze open-source oplossing gebruik kunnen maken door bijgeleverde API’s (programma’s met een bepaalde functie) aan te roepen. Inmiddels wordt OpenStack door een tiental leveranciers omarmd, van HP tot en met Redhat. OpenStack is binnen het concept van Sofware Defined Datacenter een mooie oplossing die op termijn in vele datacenters zeker ingevoerd zal worden.


OpenStack components/projects


OpenStack bestaat uit de volgende projecten: Nova de intelligentie achter OpenStack, Swift (object repository, “vluchtige” opslag).Neutron (network management) met self-service voorzieningen, Cinder (block storage) voor snelle toegang tot opslag, Keystone voor het managen van identiteiten,Glance voor het aanmaken van templates (images), Ceilometer voor de monitoring en rapportage, Heat voor het opslaan van data m.b.t. de eisen die de applicatie stelt aan de infrastructuur (resources) en Horizon (Dashboard), Ironic (Baremetal provisioning),Zaqar (Cloud messaging), Trove (database as a service). Een andere fenomeen behorend bij OpenStack is dat deze lineair/horizontaal schaalbaar is wat betekent dat oneindig veel systemen m.b.t.Compute, Networking en Storage binnen de OpenStack bijgeplaatst kunnen worden wanneer de belasting van de systemen als maar toeneemt.

Advertisements

2 thoughts on “OpenStack

Comments are closed.