Vraagstukken van een architect


In een rol als architect kom je met vele stakeholders in aanraking en loop je tegen allerlei vraagstukken aan. Van de architect verwacht men een mening. Daarnaast is een architect een persoon met een bepaalde achtergrond en attitude met een zekere levenservaring. Dat zorgt ervoor dat hij altijd met een “roze bril” tegen vraagstukken aankijkt.Hier volgen een aantal vraagstukken die je als architect zou kunnen tegengekomen:


1.Ethische kwestie: Je moet rekening met allerlei stakeholders tijdens een project. Vooral die van de opdrachtgever. Maar wat nu als je worstelt met de opdracht nadat je na een tijdje de achterliggende zaken begint te zien!
 • Tot hoever ga je mee in het maken van compromissen?
 • In hoeverre vertegenwoordig je rol van je opdrachtgever/-nemer?
 • Wat zijn de criteria dat jij je rol niet meer goed kan vervullen? Of zie jij je werk als een bron van inkomsten!
 • Hoe ga je om met al je stakeholders en de verschillende belangen?
 • Hoe zit het met vertrouwen, hoe ga je om met tegenstrijdige belangen en informatie?
2. Toegevoegde waarde architectuur: Alles gaat steeds sneller, het aantal end-users neemt toe, de technische ontwikkelingen blijven elkaar in een hoog tempo opvolgen. Bedrijven fuseren en volgen de markt op de voet.
 • Heeft architectuur toegevoegde waarde in een bedrijf?
 • Hoe verhoudt zicht tot de min of meer rigide manier van architectuur bedrijven?
 • Of kan architectuur ook heel dynamisch zijn?
3. Referentie- en Projectstart architectuur: Bij vele bedrijven is nog geen Referentie- or Projectstart Architectuur of is in ontwikkeling of is niet aangepast aan de huidige situatie.
 • Wat is het nut van een Referentie – en Projectarchitectuur?
 • Zijn het showstoppers of accelerators!
 • Zijn het slechts “papieren tijgers”?
4. Rol architect en vaardigheden: Elke organisatie is anders en heeft een eigen organisatiecultuur. Een architect moet zich kunnen aanpassen aan de organisatie. Het gaat niet alleen om de inhoud maar ook om hoe een architect zich aanpast aan zijn omgeving.
 • Wat is de ideale rol van een architect? Een coachende architect, een politieagent die voor handhaving zorgt, de taakgerichte architect of de visionaire architect.
 • Welke vaardigheden moet een architect hebben? (Onderhandelen, besluiten, verbinden…!)
6. Inhoud of spel:  “Gelijk hebben is niet het hetzelfde als gelijk krijgen” dat is een gezegde waaruit blijkt dat inhoud niet altijd doorslaggevend is.
 • Wat is belangrijker voor het succesvol uitoefenen van je werk als Architect, aandacht voor het spel of juist voor de spelregels?
 • Is een Architect tegenwoordig meer een manager geworden die meer aandacht moet schenken aan zijn team dan aan de inhoud?
7. Omgang met specialisten: Het vakgebied van ICT is complex en steeds meer specialisten betreden het veld van de ICT. De specialisten / techneuten hebben een bepaalde perceptie op veranderingen, hebben een sterke mening, zijn mondiger geworden, soms solistisch bezig  en praten in in hoge mate in een bepaald vakjargon.
 • Hoe ga je om met deze specialisten?
8. Formuleren van strategie, visie, missie: In de architectuur wordt vaak de woorden visie, strategie en missie gebruikt. Dat komt omdat een architect mede met de business een koers moet bepalen. Maar in de praktijk blijkt dat het formuleren van een visie, strategie en missie moeilijk te zijn en sorteren deze weinig effect.
 • Zijn het slechts buzz words!
 • Moeten deze zaken niet wat meer “down-to- earth” gemaakt worden?
 • Of zijn we op de goede weg?
9. Omgaan met druk: ICT staat altijd onder druk, vooral ICT-projecten. Alles moet binnen bepaalde tijd, met vastgestelde budgetten en vaak gelimiteerde resourcing opgelost worden.
 • Hoe ga je om met de hoge mate van onzekerheid in een project?
 • Hoe neem jij je beslissingen en op grond waarvan doe je dat (intuïtie, feiten, politiek,…)?
10. Methoden en technieken: Bij grote bedrijven maar vooral de overheid kom je TOGAF of andersoortige tools/technieken/methoden tegen. Vaak is de architectuur die bedreven wordt op basis van o.a. TOGAF een plichtmatige exercitie. Vaak zijn er geen eigenaren van de architectuur of is er een zijdelingse betrokkenheid met de “business”.
 • Levert TOGAF en andere architectuurmethoden het beoogde succes?
 • Of is het slechts een goede binnenkomer voor architecten bij (grote) bedrijven of overheid?
11. Relaties tussen artefacten: Het lijkt er soms op dat documenten binnen de hele keten van architectuurdocumentatie op zich zelf worden ontwikkeld. Dat betekent dat veranderingen aan de top (zoals referentie architectuur) niet in overeenstemming zijn met de onderliggende documenten of andersom.
 • Hoe leg je een relatie tussen de opleveringen zoals Referentie Architectuur, Project Architectuur, Solution design of High level design, de FO’s en TO’s? (Denk hierbij aan de vele requirements, principles, randvoorwaarden en de mapping van al deze zaken naar de bovengenoemde documenten).
13. Vaststellen wensen en eisen: Het is vaak een kunst om de juiste wensen en eisen vast te stellen met de business. Vaak is het een aangelegenheid van de ICT.
 • Hoe krijg je de eisen en wensen van de klant, die in een heel andere wereld leeft dan de ICT, duidelijk op tafel zonder elkaar te vermoeien aan het begin van een project?
 • Of is dat een onmogelijke opgave en starten we met vage en onduidelijke wensen en eisen en werken we vervolgens op basis van voortschrijdend inzicht aan een project?
14. Politiek en strategie: De belangen in een ICT-project kunnen behoorlijk tegenstrijdig zijn. Zaken lopen anders dan je denkt of lopen langzamerhand muurvast.
 • Wat zijn de strategieën van een Architect in sterke politieke omgevingen om zijn rol waar te kunnen maken?
 • Laten we alles kapot lopen en nemen we het dan over;
 • gaan we in al onze documenten met vele disclaimers werken en aannames et cetera.;
 • knippen we het project in hele kleine stukken;  starten we een politiek besluitvormingsproces.
15. Vaak voorkomende kwesties: In het werk van de architect loop je tegen van alles aan zoals politieke kwesties, overdacht naar beheer, onduidelijke wensen en eisen, ongedocumenteerde omgevingen.

Footer blogsite
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s