De afstemming van de business met IT


It wordt steeds belangrijker voor de business. Dat is geen nieuws, maar het gevolg is dat de business hogere eisen stelt aan de dienstverlening en het adagium ‘u vraagt wij draaien’ kom ik nog vaak tegen! Als dat het geval is, pakt de it-dienstverlener dit dan niet te eenzijdig op? En levert zij wel daardoor genoeg toegevoegde waarde?

Om effectieve waarde toe te voegen dient er sprake zijn van partnerschap tussen de business en de it. Om dat te bereiken is respect en vertrouwen nodig. Dat ontstaat door het toepassen van vakmanschap en het spreken van elkaars ‘taal’. Het bespreken van lange termijn doelstellingen en planningen, de strategische inzet van de it zoals technologie en personeel, de business behoefte en eisen, de financiële vraagstukken maar ook vraagstukken over de product-marktcombinaties (PMC’s) en concurrentieanalyses, zijn belangrijke agendapunten in de vergadering tussen directie en cio’s en it-managers .

De huidige situatie laat zien dat de business zowel proces- als budgeteigenaar is van de bedrijfsprocessen. In feite vond er al jaren geleden een kanteling plaats op dat punt en de it legde zich toe op de technologische it-vraagstukken zoals (desktop)virtualisatie, storage- en breedbandoplossingen. Vanuit het perspectief van volwassenheid is het oplossen van deze technologische it-vraagstukken een smalle basis voor een verdere groei. Naar mijn mening is het oplossen van deze vraagstukken vaak geënt op efficiency en kostenreductie. Zoals gezegd dienen de it-vraagstukken breder getrokken te worden.

Wat dient er te gebeuren? Volgens mij dienen de business manager en de it-manager elkaar de hand toe te steken voor een ‘handshake’. Beiden zijn verantwoordelijk voor de ‘waardecreatie’. De business manager dient in staat te zijn om helder en kwantificeerbaar de toegevoegde waarde aan te geven van zijn bedrijfsproces (wat en hoe wordt iets bereikt) zodat de it-afdeling goed hierop kan inhaken met al haar voorzieningen. Aan de andere kant dient de it de business manager zorgvuldig te informeren over de mogelijkheden van de it-dienstverlening en de it-producten. Uiteraard is dit gebaseerd op de laatste stand van de technologie, de nieuwste trends en voorzien van scherpe investeringsvoorstellen en kostencalculaties waarop de business kan anticiperen en inspelen. Deze ‘handshake’ leidt ertoe dat de it-dienstverlener echt in staat is om de it te koppelen aan de bedrijfsprocessen. Daarbij geldt dat de it-dienstverlener een servicegerichte organisatie is die zichtbare en meetbare waarde toevoegt aan bedrijfsprocessen. Verder is het verstrekken van sturingsinformatie vanuit it naar de business en omgekeerd cruciaal om de business als wel de it optimaal te laten renderen. Bovendien is de it-dienstverlener in staat een transparante kostendoorbelasting te realiseren voor het afnemen van de it-diensten.

Zoals hiervoor is beschreven vergroot de ‘handshake’ het inzicht in elkaars domeinen en legt daarmee de basis voor een regiefunctie die vanuit de business en directie worden aangestuurd. De it en business staan beide voor nieuwe uitdagingen! Een pittige en enerverende taak. Mijn devies is ‘Samen sterk door samen te werken!’.

Herman Rensink,

Infrastructuur Architect

herman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s