Samen doen en samen slagen; het succes van ICT-projecten.


In het artikel“Overheid mist structurele rem op ICT-falen” staat een aantal conclusies en aanbevelingen. Wat daarin niet goed naar voren komt zijn een tweetal kwesties die een ICT-project vaak laten falen. Ten eerste kom je altijd langslepende problemen tegen in ICT-projecten die moeilijk liggen in organisaties. Een goed voorbeeld daarvan  zijn de reductierondes om personeel af te vloeien. En ten tweede is er altijd sprake van sterke tegengestelde of onverenigbare belangen van de stakeholders. Denk hierbij maar aan de (tegengestelde)  belangen van de leveranciers, inkoop, business IT solutions, de business of de klant. Het antwoord is daarom niet één ICT-autoriteit maar het institutionaliseren van een politiekbesluitvormingsproces voorafgaand aan de start van belangrijke ICT-projecten.

In de huidige maatschappij speelt integratie, mede gedreven door de mogelijkheden van de ICT, een steeds belangrijker rol. Denk hierbij aan DigiD en het alom bekende GBA-systeem. De  integratie wordt vormgegeven door ketens van systemen, organisaties en stakeholders die steeds groter worden. Deze ketens lopen dwars door alle geledingen heen van macro- tot microniveau. En op elk niveau spelen naast algemene belangen nadrukkelijk de eigen belangen en hardnekkige problemen een grote rol. Het eigen belang wordt groter wanneer het economische belang en de economische afhankelijkheid  toeneemt. Omdat eigen belang niet op de agenda staat zijn deze vaak lastig of niet te traceren. Naast dit alles beperken ook gemaakte, lange termijn, afspraken met stakeholders buiten de keten alsmede bestaande uitgangspunten en randvoorwaarden de ICT-projecten.

Dat alles vraagt dringend om een politiek besluitvormingsproces  wat met alle voornoemde zaken rekening houdt.

Kenmerkend in dit proces is, dat onder leiding van een  onpartijdige expert op het vlak van besluitvorming, de stakeholders de vrijheid en ruimte in een informele sfeer de belangen en de problematiek bespreekbaar te maken. Uiteindelijk doelstelling van het politieke besluitvormingsproces is dat er een vertrouwensbasis is gelegd die de deur open zet tot een geaccepteerde governance en een intentieverklaring tot samenwerking. Dit  besluitvormingsproces is de prelude van een ICT-project en moet hogere garanties geven dat een ICT-project slaagt.

Herman Rensink

Infrastructuur Architect.

herman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s