2035 – Alles met alles verbonden


Everything is connectedNaast applicaties voor bedrijven maken de softwareontwikkelaars de laatste jaren vele applicaties voor de massale mobiele telefoon gebruiker. Dit heet consumerization. Dat is de voorloper van een “connected intelligent society” waarbij in 2035 alle op IP-gebaseerde apparaten in de samenleving onderling of met centrale netwerken informatie uitwisselen. Alles is met alles verbonden.

Het aantal applicaties voor IP-gebaseerde apparaten enorm is toegenomen in 2035, vooral in de privésfeer. Dit alles mogelijk gemaakt door de elektronica en digitalisering van mechanische apparaten en gebruiksvoorwerpen die voorzien zijn van strips. Dit is de bases van de “connected intelligent society”. In 2035 is er sprake van een vergaande integratie tussen de mens en computertechniek. Dit maken nanotechnologie en krachtige draadloze neurale netwerken en RFID-technologie mogelijk.

Centrale aansturende serverparken met super opslagcapaciteit en mainframeachtige karaktertrekken staan constant in verbinding met apparaten en gebruiksvoorwerpen die overal voorkomen in huis, openbare gebouwen en openbare infrastructuur. Maar ook de mensen die hulpmiddelen gebruiken op basis van nanotechnologie (zoals minuscule kledingsensoren) staan in verbinding met computers via netwerken. Al deze huishoudelijke apparaten en gebruiksvoorwerpen creëren massaal data en deze wordt omgezet naar intelligentie en wordt weer gebruikt voor het geautomatiseerde aansturen van al deze huishoudelijke apparaten en gebruiksvoorwerpen die voorzien zijn van digitale mogelijkheden.

Het netwerk is in 2035 minstens zo belangrijk en transparant is als de netwerken voor water en energie. De klant is zeer sterk afhankelijk van de ICT die de apparaten aansturen en ons gemak leveren. Uitval van ICT zoals Internet raakt ons ook in ons dagelijks bestaan. De eisen rondom ICT zijn extreem hoog en als er sprake van uitval is dan is dit slechts beperkt. Deze extreme eisen verlangen de inzet van vakmanschap. De vakman bedient zich van een allesomvattende tooling wat in staat is om alles te bewaken en te registreren; the eye of the eagle.         

Op weg naar 2035 is de informatieverzameling, -werking, -opslag en –presentatie  in zeer hoge mate gestructureerd wat ook geldt voor de zoekvoorzieningen. Daarbij zijn de vele belangrijke databronnen geauthenticeerd en gevalideerd. Via de vele netwerken wordt alles toegankelijk gemaakt en zo wordt alles en iedereen verbonden. Denk aan de triljoenen apparaten in huishoudens en openbare gelegenheden, de verscheidenheid aan digitale systemen en mensen met hulpmiddelen. Deze toegankelijkheid is ook nodig omdat de gestructureerde informatievoorziening evenals het zoekgemak naar informatie leidt tot een gigantische behoefte naar instant informatie, anywhere en anytime waarbij de vraag  grillig is. De behoefte aan kwaliteitsinformatie omspant vooral in 2035 de privéomgeving want in de werkomgeving is dit geregeld.

De periode rondom 2035 noem ik de  “connected intelligent society” omdat de ICT aanzienlijk de kwaliteit van ons dagelijks functioneren bepaalt.

In 2035 is de gemiddelde leeftijd van de mens een stuk hoger en is er veel meer vrije tijd dan anno 2014. Meer tijd, minder werk en we zijn ouder.  ICT gaat meer de behoefte invullen van de ouderen en de vrijetijdsbesteding.

Ik denk dat de ICT het individu altijd en overal, zelfs in onbevolkte gebieden, met elk gewenst type digitaal apparaat toegang moet kunnen verlenen tot alle informatie, apparaten of mensen.

Daarbij is er een wereldomvattende single sign-on systeem en directory. Deze directory is voor het opslaan van alle rechten en instellingen. Daarbij gebruikt men zeer krachtige DNS-appliances en CMDB-databases waarin de biljoenen data staat van de apparaten en gebruikers. Slimme replicatietechnieken maken het mogelijk dat de mens transparant overal het netwerk kan gebruiken en de daarop bovenliggende informatievoorzieningssystemen.

Verder denk ik dat de functie van het MAC-adres overgenomen wordt door de IPV6 (of IPV8) en dat het wereldwijde beheer van de centrale netwerkdiensten zoals netwerkdirectory, DNS-appliances, single sign-on belegd is bij een door de overheden erkende internationale centrale instantie die de kwaliteit, mate van beveiliging, prestaties, capaciteit enzovoorts bewaakt.

Herman Rensink, Infrastructuur Architect 

herman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s